Een audit bij uw organisatie

Snel en betaalbaar inzicht in uw informatiebeveiliging

Een security audit is een grondig onderzoek door onze auditor bij uw organisatie op locatie naar alle aspecten van informatiebeveiliging. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische beheersmaatregelen, maar ook naar alle voorzieningen die zijn getroffen om ervoor te zorgen dat deze maatregelen blijven werken. We noemen dat de organisatorische maatregelen. 

De security audit kenmerkt zich doordat er daadwerkelijk controle bij u intern wordt uitgevoerd op de werking van de technische en organisatorische beheersmaatregelen. Uit de security audit volgt een uitgebreid auditrapport met omschrijving van de onderzoekswerkzaamheden, de uitkomsten daarvan, een praktische lijst met checks en aanbevelingen en gedetailleerde toelichtingen.

Lees meer

  • Snel en betaalbaar inzicht de stand van informatiebeveiliging
  • Een ICT-security auditrapport op maat voor intern gebruik binnen de organisatie met daarin een prioriteitenlijst met te treffen beheersmaatregelen en een formeel audit rapport voor extern gebruik (om aan belanghebbenden (aandeelhouders, financiers, leveranciers, opdrachtgevers) te kunnen overleggen).
  • Krijg direct bevestigd welke zaken er goed op orde zijn
  • Maak een geïnformeerde keuze in uw prioriteiten voor investeringen in informatiebeveiliging
  • Werk doorlopend met TT3P, dé professionele ICT security en privacy partner, aan uw zijde

Begrijpelijke rapportage

U ontvangt op basis van onze zorgvuldige beveiligingschecks een audit van alle benodigde beveiligingsbeheersmaatregelen die uw organisatie heeft getroffen en compliance met deze beheersmaatregelen en algemene uitganspunten van informatiebeveiliging. Hieruit blijkt op eenvoudige wijze wat u op orde heeft, waar de verbeteringen voor uw organisatie liggen en met welke prioriteit u deze zou kunnen (laten) oplossen. Hierna maakt u natuurlijk zelf uw afwegingen tussen informatiebeveiliging en de investering hierin.

Frequentie van een audit

Wij adviseren u om minstens jaarlijks een audit te laten uitvoeren. Informatiebeveiliging is namelijk alles behalve statisch. Computercriminelen passen steeds hun werkwijze aan en uw organisatie is ook in beweging. Wij zijn doorlopend beschikbaar voor u in het kader van beveiliging en wij kunnen agenderen wanneer een volgende analyse zou moeten plaatsvinden. U ontvangt dan van ons een signaal. Wij houden u scherp.

Interesse? Neem contact met ons op

Bel mij graag

Wilt u een eenmalige audit laten uitvoeren? Dat kan natuurlijk ook en u kunt ook vaker dan eenmaal per jaar een audit door ons laten uitvoeren. Neem voor meer informatie omtrent voorwaarden en tarieven contact met ons op.

Hoe gaan wij te werk?

De audit vindt plaatst op uw locatie tussen de auditor van TT3P en een vertegenwoordiger van uw organisatie. Een belangrijk detail is dat wij volledig in uw opdracht werken en onafhankelijk zijn. TT3P levert geen diensten om uw informatiebeveiliging te verbeteren. Die betrekt u bij uw ICT leverancier en als u die nog niet heeft dan kunnen wij u doorverwijzen naar een geschikte partij. Onze advisering wordt niet beïnvloed door het vooruitzicht dat we ook de bijbehorende diensten aan u leveren.

Als opdrachtgever ontvangt u altijd:

  • Een ICT-security auditrapport op maat voor intern gebruik binnen de organisatie met daarin een prioriteitenlijst met te treffen beheersmaatregelen en een formeel audit rapport voor extern gebruik (om aan belanghebbenden (aandeelhouders, financiers, leveranciers, opdrachtgevers) te kunnen overleggen).
  • Een adviesgesprek achteraf op afstand.
  • Indien gewenst hulp bij verbetering.
  • Doorlopend telefonische ondersteuning bij security noodgevallen.