Scans & Audits

Altijd een passende analyse!

TT3P biedt diverse betaalbare en toegankelijke analyses op het gebied van ICT security, waarmee u snel inzichtelijk heeft waar uw kwetsbaarheden zich bevinden en u ze direct gericht kunt oplossen. Wij kennen de  volgende varianten:

  • Een Security Scan - een ‘instapbeveiligingsonderzoek’ bij uw organisatie, bevat alle aspecten van ICT Security.
  • Een Security Audit - een uitgebreid beveiligingsonderzoek door onze auditor bij uw organisatie op uw locatie. Hierbij wordt naast de inventarisatie ook controle intern bij uw organisatie uitgevoerd.
  • Een Third Party Audit - een Security Audit in uw opdracht bij een derde partij uitgevoerd, bijvoorbeeld een leverancier waar u zaken mee gaat doen of een bedrijf dat u wilt overnemen.

Kwaliteit bij onderzoek en eenvoud bij de presentatie

U ontvangt op basis van onze zorgvuldige beveiligingschecks een analyse van alle benodigde beveiligingsbeheersmaatregelen bij uw organisatie. Hieruit blijkt op eenvoudige wijze wat u op orde heeft, waar de verbeteringen voor uw organisatie liggen en met welke prioriteit u deze zou kunnen (laten) oplossen. Hierna maakt u natuurlijk zelf uw afwegingen tussen informatiebeveiliging en de investering hierin.

Cybersecurity samen scherp houden

Wij adviseren u om minstens jaarlijks een analyse te laten uitvoeren. Informatiebeveiliging is namelijk alles behalve statisch. Computercriminelen passen steeds hun werkwijze aan en uw organisatie is ook in beweging. Wij zijn doorlopend beschikbaar voor u in het kader van beveiliging en wij kunnen agenderen wanneer een volgende analyse zou moeten plaatsvinden. U ontvangt dan van ons een signaal. Wij houden u scherp.

Bel mij graag

Wilt u een eenmalige analyse laten uitvoeren? Dat kan natuurlijk ook en u kunt ook vaker dan eenmaal per jaar een analyse door ons laten uitvoeren. Neem voor meer informatie omtrent voorwaarden en tarieven contact met ons op.

De risico's van computercriminaliteit en onrechtmatige toegang tot vertrouwelijke bedrijfs- en persoonsinformatie:

  • Ongewenste versleuteling door criminelen van essentiële bedrijfsgegevens, zoals voorraadadministraties, financiële administraties, geautomatiseerde productie omgevingen. Risico op herstel- en imagoschade.
  • Onrechtmatige toegang tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie door onbevoegde derden. Risico op herstel- en imagoschade.
  • Onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens en datalekken. Risico op boetes, herstel- en imagoschade.

De financiële schade van gijzelsoftware, ook wel ransomware genoemd, kan groot zijn en zelfs een bedreiging voor de continuïteit van uw onderneming vormen. Wij adviseren nooit in te gaan op het betalen van ‘losgeld’. Daar staat tegenover dat u na een cyberaanval gegevens zelf zult moeten herstellen en dat brengt altijd hoge kosten met zich mee. Daarnaast heeft een inbreuk op uw gegevens vaak gevolgen voor het imago van uw organisatie. Zou u zelf graag zaken doen met een bedrijf waarvan de beveiliging niet aantoonbaar op orde is?

Verliest u persoonsgegevens door computercriminaliteit dan bent u verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en loopt u het risico op een boete die tot 10% van de omzet kan oplopen.

Als opdrachtgever ontvangt u altijd:

  • Een praktisch ICT-security rapport op maat met daarin een prioriteitenlijst met te treffen maatregelen.
  • Een adviesgesprek na de analyse.
  • Indien gewenst hulp bij verbetering.
  • Doorlopend telefonische ondersteuning bij security noodgevallen.