Online check cyberweerbaarheid

Wat is uw e-mail adres?

Is voor u duidelijk welke gegevens en systemen cruciaal zijn voor uw bedrijf en welke risico's u hiermee mogelijk loopt?

Worden uw medewerkers regelmatig getraind en getoetst op het gebied van cyberdreigingen?

Test uw organisatie met regelmaat of alle medewerkers in staat zijn om phishing e-mails en onbetrouwbare links te herkennen?

Heeft uw organisatie een intern meldpunt voor medewerkers voor als zij het vermoeden hebben dat zij slachtoffer zijn van een virus of malware?

Controleert uw organisatie intern regelmatig of alle hard- en software binnen uw bedrijf voorzien is van de meest recente updates?

Controleert uw organisatie regelmatig of alle medewerkers met minimaal een eigen gebruikersnaam en wachtwoord gebruik maken van bedrijfsapparatuur en software ?

Controleert uw organisatie regelmatig of uw medewerkers alleen bij de informatie kunnen die zij nodig hebben voor hun werkzaamheden en alléén op het moment dat ze die nodig hebben?

Heeft uw organisatie informatiebeveiligingsbeleid vastgelegd (op papier of digitaal)?

Legt uw organisatie eisen op het gebied van security op aan leveranciers en wordt de naleving gecontroleerd?

Heeft uw organisatie een scenario voorbereid en op papier staan voor als er nu een cyberaanval plaatsvindt?

Controleert u intern regelmatig de genomen beveiligingsmaatregelen op juiste werking?

Laat u minimaal één maal per jaar onderzoeken door een onafhankelijke partij of uw organisatie optimaal beveiligd is?

Uit hoeveel medewerkers bestaat uw organisatie?

Hoe is uw ICT beheer georganiseerd?

Regelt u zelf binnen uw organisatie de zaken rondom digitale veiligheid of bent u hiervoor (eind)verantwoordelijk?

In welke branche bent u werkzaam?

In welke provincie is uw bedrijf gevestigd?